کارگروه کتاب(جلسه دوم)

جلسه دوم کار گروه کتاب در تاریخ 20/11/93 در مکان موسسه شهید کاظمی با حضور اعضای فعال گروه برگزار گردید. در این جلسه که با موضوع گپ و گفت دوستانه کتاب  بود با حضور میهمان ویژه جناب آقای سید روح الله حسینی (یک کتابخوان حرفه ای) برگزار شد.