رئیس اداره امور کتابخانه های عمومی شهرستان خدابنده گفت: نشست های کتابخوانی با هدف ترویج و تبلیغ مطالعه در قالب معرفی کتاب برگزار می شود...

مهدی موسوی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، منطقه زنجان، تصریح کرد: برنامه نشست های کتابخوانی که به صورت ماهانه در کتابخانه ها برگزار می شود؛ فرهنگ سازیمناسبی برای تشویق افراد به امر مطالعه و کتاب خواندن است.

این مسئول ادامه داد: تاکنون نشست های کتابخوانی زیادی در کتابخانه های عمومی شهرستان خدابنده تشکیل شده است و کتاب هایی نظیر کتاب جامعه شناسیخودمانی، وداع با اسلحه، آیین مهر، آشنایی با رشته های دانشگاه ها توسط فرهنگیان و نویسندگان و دانش آموزان به اعضا معرفی شده است.

موسوی اشاره ای نیز به برنامه های اجرا شده در ایام تابستان توسط کتابخانه ها داشته و خاطرنشان کرد: تشکیل کلاس های فوق برنامه، قصه گویی، شعر خوانی، حافظ خوانی و مثنوی خوانی از جمله برنامه ها در ایام فراغت تابستان بوده است.

وی خاطرنشان کرد: تلاش شده در برنامه های اجرا شده تجربیات مطالعاتی افراد کتابخوان با سایر علاقمندان کتاب و کتابخوانی به اشتراک گذاشته شود و به منظور اجرای بهتر و شایسته تر این نشست ها دستورالعمل هایی همچون آشنایی عموم مردم با نحوه و چرایی مطالعه به عنوان گام مهم در توسعه فرهنگ مطالعه، ایجاد احساس نیاز به مطالعه و فرهنگ سازی این امر، نیازسنجی ذائقه مطالعاتی عموم مردم، بهبود نگرش عموم مردم و کیفیت سبک زندگی در اثر مطالعات هدفمند و کاربردی پرداخته شده است.