امیرحسین صدیق درباره فعالیت های صداوسیما در حوزه کتاب و کتابخوانی معتقد است که در این زمینه خیلی کم کاری وجود دارد و صداو سیما نسبت به مسئولیت سنگینی که بر عهده دارد، کم کاری کرده است و می کند...

این بازیگر در گفت وگو با ایسنا، یادآور شد: برنامه هایی که تاکنون در زمینه کتاب و کتاب خوانی ساخته شده اند، با همت افرادی بوده است که احتمالاً انرژی بیش از بودجه ای که داشتند را سرمایه گذاری کردند تا بتوانند برنامه هایی را در شبکه چهار یا بخش های دیگر تولید کنند.
مجری برنامه «کتاب باز» درباره اهداف ساخت این برنامه گفت: تنها منظورمان از ساخت فصل اول «کتاب باز» این بود که بگوییم کتاب، مقوله فراموش شده زندگی مان، چیز بدی نبوده که آن را کنار گذاشته ایم و تلاش کردیم به هر بهانه ای با حضور مهمان ها حال خوش مان را به مخاطبان منتقل کنیم. 
صدیق ادامه داد: به هر حال از همه توانمان، با این بضاعت اندک استفاده می کنیم تا بتوانیم کتاب و فرهنگ کتاب خوانی را به یاد مردم بیاوریم. امروز خیلی از خانه ها را می بینیم که دکورهای آنچنانی دارند و از ظروف کریستال زشت و عجیب و غریب هم استفاه می کنند، ولی در خانه هایشان کتابخانه جایی ندارد و حتی در معماری خانه ها هم جایی برای کتابخانه ها در نظر گرفته نمی شود.
این بازیگر درباره بازخوردهایی که از مخاطبان نسبت به برنامه «کتاب باز» دیده است، گفت: از طریق بازخوردهایی که در شبکه های مجازی نسبت به برنامه «کتاب باز» دیده ام، متوجه شدم که مردم حداقل به کتاب فکر می کنند؛ نمی گویم آنقدر تاثیر گذاشته که کتاب می خوانند، اما حداقل کتاب به دغدغه ذهنی آنها تبدیل شده است.
صدیق همچنین با بیان اینکه فصل اول برنامه «کتاب باز» تا آغاز فصل پاییز ادامه دارد، گفت: برای فصل دوم برنامه هایی را در نظر گرفتیم، اما منوط به این است که برنامه های شبکه نسیم به چه صورت خواهد بود.