پدید آورنده : معصومه سپهری
انتشارات : سوره مهر

لشکر خوبان، خاطرات مهدی قلی رضایی
عملیات‏ اطلاعاتی با طعم چایصلواتی/روایتی همراه باجزئیات باورنکردنی

ژانر خاطرهنویسی از رزمندگان دوران دفاع مقدس یکی از ژانرهایی است که در سالهای اخیر به طور جدی از سوی نویسندگان جوان پیگیری شده و به دلیل بیان جزئیات جنگ هشت ساله از زبان افرادی که به طور مستقیم در معرکه حضور داشتهاند و مطرح کردن مسائلی که تاکنون هیچ اشارهای به آنها نشده و نسل سوم انقلاب آشنایی چندانی نسبت به آنها ندارد، با استقبال گسترده و بیسابقه مخاطبان و اهالی کتاب هم روبرو شده است.

استفاده از ادبیات نرم و صمیمی در اینگونه کتابها سبب شده تا برخی کارشناسان به دنبال اعلام یک ژانر جدید با عنوان رمان خاطره به ویژه برای کتابهایی نظیر دا و پایی که جا ماند باشند. یکی دیگر از کتابهایی که در این رده قرار میگیرد و توانسته با وجود حجیم بودن، مورد استقبال اهالی کتاب و مردم قرار بگیرد، کتاب لشگر خوبان است که به بررسی خاطرات مهدیقلی رضایی، از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس میپردازد.

نوشتن در مورد خاطرات رزمندگان اگر چه در حال حاضر بخش عمدهای از کتابهای حوزه دفاع مقدس را تشکیل میدهد اما شاید یک دهه قبل نوشتن بیوگرافی یا خاطرات رزمندگان چندان مورد توجه نبود ، یا شاید به خاطر فاصله نزدیک با زمان پایان جنگ، این مهم رونق امروز را نداشت. با این حال، کتاب لشکر خوبان در همان زمان منتشر شده است که معصومه سپهری طی سه سال این کتاب را در سال ۷۸ تدوین و در سال ۸۴ توسط سوره مهر منتشر شد. از ویژگیهای این کتاب روایت اول شخص و توصیفات چشم نواز است به گونه ای که در بعضی قسمتها، کتاب از شکل خاطرات فاصله می گیرد و به رمان نزدیک می شود. شاید عمدهترین دلیل این امر هم نگاه به جزییات رویدادها و پرداختن به آنهاست به گونهای که گاهی حتی از حالت روحی و روانی قهرمان داستان در حین عملیاتها هم آورده شده است.