فرهیختگان گرامی

نظر به بیانات امام خامنه ای در خصوص فعالیت جهادی در حوزه فرهنگ و برنامه متمرکز در فعالیت های توزیع کتاب و ترویج فرهنگ کتابخوانی "مرکز توزیع کتاب و ترویج فرهنگ کتابخوانی نون والقلم" از این پس فعالیت های خود را در کتابشهر ایران ارائه مینماید.

25٪ تخفیف ویژه برای مشتریان وفادار مرکز نون والقلم

آدرس:


کتابشهر ایران

اصفهان / نجف آباد / خیبان شریعتی / جنب بنیاد امام خامنه ای

09136875633-03142626068