شاعر: فاضل نظری 

ناشر: سوره مهر

«ضد» مجموعه شعر جدید فاضل نظری شاعر غزل سرای معاصر است که توسط انتشارات سوره مهر در نمایشگاه کتاب تهران (اردیبهشت 1392) عرضه شد.

فضای شعری این دفتر جدید شعر، که  نزدیک به 50 غزل است، عاشقانه و عارفانه است و در بیشتر این اشعار شاهد تلفیق این مضمون هستیم. در این مجموعه گاه بیت‌های عارفانه هم هستند و گاه شاهد بیت‌های عاشقانه هستیم.

دفتر اشعار «ضد» چهارمین دفتر شعری فاضل نظری پس از «آن‌ها»، «گریه‌های امپراطور» و «اقلیت» است. این کتاب در نهمین روز نمایشگاه به چاپ سوم رسید.

این کتاب پرفروش ترین کتاب نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بود.