لیست اسامی افرادی که امتیاز لازم جهت قرعه کشی در مسابقه بزرگ کتابخوانی را دریافت نموده اند به شرح زیر می باشد:

ضمنا دوستانی که در مراسم قرعه کشی که در روز یکشنبه  93/5/19ساعت 19 برگزار می گردد اگر حضور نداشته باشند، در صورت برنده شدن در قرعه کشی جایزه به آنها تعلق نمی گیرد و مجددا قرعه کشی خواهد شد، لذا حضور افراد در قرعه کشی و دریافت جایزه الزامی می باشد.