لیست افرادی که در قرعه کشی مسابقه بزرگ کتابخوانی برنده شده اند:


نام و نام خانوادگی

نام پدر

امتیاز کسب شده

جایزه برنده شده

خانم زبیده میرزایی

حسین

20

کمک هزینه کربلا معلی

خانم معطری

اسماعیل

19

کمک هزینه مشهد مقدس

آقای محمد حسین هادی

سعید

20

پک فرهنگی

آقای محمد علی محمدی

محمد حسین

19

پک فرهنگی

آقای عباس توانایی

بهمن

20

پک فرهنگی

آقای احمد غلامی

اکبر

20

پک فرهنگی

آقای سلیمان پور

محمد

20

پک فرهنگی