جدول نهایی پرفروش‌های کتاب

ردیف

عنوان

پرفروش اول

من زنده‌ام . انسان‌ 250 ساله

پرفروش دوم

کار باید تشکیلاتی باشد . قرارگاه‌های فرهنگی

پرفروش سوم

دغدغه‌های فرهنگی . ضد . بیشعوری . من او

 

خبرگزاری فارس - گروه کتاب و ادبیات: فروش کتاب، یکی از دغدغه‌های اصلی اهالی فرهنگ و ادب است که به علت عدم اطلاع‌ رسانی صحیح از سوی ناشران و دستگاه‌های مرتبط در این حوزه میزان فروش و استقبال خوانندگان از کتاب‌ها در پرده‌ای از ابهام بوده و در برخی اطلاع رسانی‌هایی نیز که بعضا از سوی رسانه‌ها و ناشران صورت گرفته به علت عدم جامعیت در ارائه اطلاعات، سند قابل اتکایی در حوزه فروش و نشر کتاب محسوب بدست نیامده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930613000665