مرکز پخش کتاب من زنده ام به همراه مسابقه در شهرستان نجف آباد

نجف آباد – خیابان شریعتی – جنب بنیاد فرهنگی آیت الله خامنه ای – کتابشهر ایران
مرکز توزیع کتاب و ترویج فرهنگ کتابخوانی نون القلم
۰۹۱۳۶۸۷۵۶۳۳ – ۰۳۱۴۲۶۱۶۰۶۸