پدید آورنده: اکرم کیانی
ناشر: موسسه شهید کاظمی

معرفی اثر :
مجموعه نثر ادبی فرزند شهید به پدرش که در سفر به سرزمین راهیان نور و مناطق هشت سال دفاع مقدس نگاشته شده است. این اثر برگزیده ی دو دوره جشنواره ی فرهنگی هنری ره آورد سرزمین نور بوده است.
گزیده ای از متن:
بوی سیب سرخ....
شیمیایی زدند؟!
ماسکت کو؟!
چفیه ام را خیس می کنم و در عشق فرو می روم
«یا مقلب القلوب»
آرام،آرام، سال دارد از نردبان کهنگی پایین می رود و هفت سین و سنبل و عید ... باز هم بی تو؟!