نشریه حلقه وصل

ماهنامه حلقه وصل بارویکرد شناسایی، آموزش و ارتباط مؤثر با تشکل‌های فعال در عرصه فرهنگ و در گستره ایران اسلامی،‌ هدف‌گذاری و آغاز به کار کرده است. این ماهنامه بازتابی است از فعالیت حلقه های فرهنگی در اقصی نقاط کشور که با انعکاس این فعالیت‌ها در آینده‌ای نزدیک می توان به سازماندهی تشکل‌های موجود در راستای اعتلای فرهنگ انقلاب اسلامی پرداخت.

اهداف و آرمان های نشریه:

1.      هویت بخشی به عناصر فرهنگی به عنوان رزمندگان جبهه فرهنگی

2.      آموزش و بالا بردن توان رزم و فهم فعالان و توانمندسازی تشکل ها از طریق آموزش مطالب مورد نیاز

3.     هویت بخشی شبکه ای و تخصصی به فعالان فرهنگی

4.     شناساندن مجموعه های فرهنگی به یکدیگر

5.     اسوه سازی (معرفی قله ها)

6.     اطلاع رسانی اخبار جبهه فرهنگی

7.     ایجاد ارتباط میان نخبگان فرهنگی با فعالان و عناصر

8.     بازتاب دهنده خواستها و دیدگاه های فعالان و مجموعه های فرهنگی کشور

9.     ارائه مباحث نظری, کاربردی و تئوریک در زمینه کار تشکیللاتی

10. بازتاب نقد و نقادی از جبهه فرهنگی و مجموعه فعالان این جبهه

11. ایجاد فضای رقابت سالم میان مجموعه های فرهنگی کشور

12. ایجاد حلقه اتصال میان تشکل های جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی, نخبگان و صاحب نظران فرهنگی و سازمان های فرهنگی دولتی