مرکز نون والقلم در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی اقدام به برگزاری طرح معرفی کتاب هفته نمود. این طرح که در ادامه طرح کتاب ماه (سلسله مسابقات کتاب با موضوع سبک زندگی) می‌باشد، هر هفته در نماز جمعه اجرا می‌گردد. طرح کتاب هفته که قبلا هم به صورت آزمایشی انجام می‌شد، هم اکنون با برنامه ریزی قوی و به صورت متداوم هر هفته اجرا می‌گردد. گفتنی است که در این طرح هر هفته یک کتاب بر اساس زمان، مکان، مخاطب و مناسبت تقویمی، معرفی می‌گردد که اولین مکان معرفی کتاب، نماز جمعه می‌باشد که از طریق تریبون نماز جمعه مطرح و برای مخاطبین معرفی می‌گردد و بعد از نماز با تخفیف ویژه به مخاطبین عرضه می‌گردد.