ققنوس فاتح

بیست روایت شفاهی از زندگی سراسر ایثار و رشادت دانشجوی شهید محسن وزوایی به همراه 35٪ تخفیف ویژه


کتاب "ققنوس فاتح" نوشته "گلعلی بابایی" با مشارکت "نشر شاهد و انتشارات فاتحان"، منتشر شده است.

در این اثر 20 روایت شفاهی از سرگذشت "سردار شهید محسن وزوایی" به رشته تحریر در آمده است. گلعلی بابایی این اثر را بر اساس ده ها برگ خاطرات موجود در آرشیوهای ثبت وقایع دوران دفاع مقدس و صدها دقیقه نوار مذاکرات نظامی و مکالمات بی سیم و مستندات باقی مانده در دست نزدیکان شهید وزوایی نوشته است.

"خدا جان، ما آمده ایم " ، "فاتحان لانه شیطان"، "حجله ای در یک کوچه"، "احمد، احمد، وزوایی!"، "خیز پنج ثانیه"، "دشمن اعتراف می کند"، "درد شیرین"، "توپخانه سپاه چهارم" و "میوه دلم، خداحافظ" از جمله عناوین خاطرات گردآمده در کتاب "ققنوس فاتح" هستند. در پایان این کتاب، زندگی نامه، وصیت نامه و عکس هایی از سردار شهید محسن وزوایی، معاون عملیات لشکر 27 محمدرسول الله(ص) از دوران حضور در جبهه های دفاع مقدس چاپ شده است .

به قول یکی دوستانم؛

اگر دنبال انگیزه ای حقیقی برای زندگی می گردید!

اگر می خواهید طعم با خدا بودن را بچشید!

اگر از نسخه های پوشالی برخی از روانشناسان بی سواد خسته شده اید!

اگر دنبال الگویی مناسب برای زندگی ارزشمندتان می گردید!

اگر از تکرار خسته کننده ی روزگار تنفّر پیدا کرده اید!

اگر ...

فرصت طلایی مطالعه ی این کتاب کم نظیر را از دست ندهید!