بزودی طعم خواندن کتاب زیبای اخراجی ها را خواهیم چشید

این کتاب سال 1383 منتشر گردید که به توجه به ویژگی های خاص از نظر شخصیت شهید و نوع نگارش مورد استقبال بسیار خوب مخاطبین قرار گرفت.

«اخراجیها» خیلی پیشتر از آن فیلمِ مشهور متولد شد. سال 83 و عمر کمی هم داشت. بیآنکه این و آن به هم مرتبط باشند.

اخراجیها روایت دگرگونهای دارد. روایتی از حقایق ناگفته که به ندرت دیده یا شنیدهایمشان. برای ما که عادت کردهایم به روایتهای «حاجی سیدت رو کشتن» یا بیتفاوتیهای ناجوانمردانه به حادثهٔ جنگ.

 اخراجیها غنیمت است. چرا؟

چون روایتی صادقانه است و نویسنده و راوی تلاش نمیکنند حقیقت را فدای ملاحظات کنند. اخراجیها روایت جنگی است که همچون باقی جنگها، رزمنده داشت، رزمندههایش آدم بودند، آدمهایش کشته و زخمی میشدند یا میکشتند، ممکنالخطا بودند و هنوز هم هستند.

اخراجیها تصویری از خودِ جنگ است، بیآرایش و آلایش. روایت شفاهی بخشی از تاریخ این کشور؛ بخشِ مهمی از تاریخ این کشور؛ و شاید مهمترین بخشِ تاریخش!

از ویژگی های این کتاب می توان بیان خاطرات این شهید بصورت شیرین، بی پرده، صریح و بدون کم وکاستی ضمن پرداختن به جزییات نام برد.

شهید حاج احد محرمی علافی)دایی( در بیست و دوم اردیبهشت ماه سال 1382 در اثر جراحات سنگین  دفاع مقدس بر پیکرش به شهادت رسید.

این کتاب به نویسندگی آقای غلامرضا قلی زاده و به کوشش آقای موسی غیور و با 494 صفحه در قطع رقعی و قیمت 150000 ریال در دست انتشار می باشد.