دومین دوره مسابقه «کتاب و زندگی» با محوریت کتاب «خانواده»، محصول انتشارات صهبا، برگزار خواهد شد.

 قرار است این مسابقه همزمان با ایام سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمنماه آغاز شود و همزمان نیز با انتشار گسترده این اثر این امکان فراهم خواهد آمد تا علاقهمندان در این مسابقه شرکت کنند.

«خانواده» ماحصل کار روی بیش از یکصد سخنرانی در جلسات خطبهخوانی عقد، نشست اندیشههای راهبردی با موضوع زن و خانواده، دیدار مداحان در سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا(سلاماللهعلیها) و جلسات با بانوان نخبه است. این کتاب در سبکی نو ارائه شده است بهنام: «ساخت یک جلسۀ مطوَّل مَطوی در محضر مقام معظم رهبری».

دیدگاههای منحصر بهفرد مقام معظم رهبری در نوع نگاه ایشان به زن و نقش او در خانواده و ارائه دادن الگوی جامع خانواده اسلامی برای جوامع بشری در این کتاب باعث شده است تا مخاطب آن، فقط زوجهای جوان نباشند و هرکس میخواهد خانوادهای تشکیل دهد، یا تشکیل داده و در ابتدای راه است، یا سالهاست که زندگی مشترک را شروع کرده و اکنون در فکر زندگی مشترک فرزندان است، میتواند مخاطب آن باشد. انتشارات صهبا در معرفی این اثر به بخشهای مختلف کتاب اشاره کرده و مینویسد:

طرح موضوع

* چرا این کتاب را باید خواند؟

این توفیق را یافتهایم که پای بحث یک اسلامشناس، قرآنشناس، جامعهشناس، غربشناس و البته یک عالمِ عامل بنشینیم و برایمان از خانواده بگوید؛ از فلسفه و اهمیت ازدواج، از تفاوت نظر اسلام و غرب درباره ازدواج، تفاوتهای مرد و زن، جایگاه مرد و زن در خانواده و... بحثهایی که همچون دانههای تسبیح کنار هم قرار میگیرند و ارتباط آنها با نخ تسبیح که همان مسئله مهم خانواده است، معلوم میشود. در واقع هم به موضوع خانواده پرداخته شده و هم به موضوع زن. نقش زن در خانواده، هم از دیدگاه نقد نظر غرب و هم از دیدگاه طرح نظر اسلام عنوان شده است.

این موضوعات همچون یک رمان محتوایی، خواننده محترم را جذب میکند و به دنبال خود میکشاند. موضوع، یک موضوع بسیار ملموس در زندگیست و مخاطبِ آن، فقط زوجهای جوان نیستند. هرکس میخواهد خانوادهای تشکیل دهد، یا تشکیل داده و ابتدای راه است، یا سالهاست که زندگی مشترک را شروع کرده و اکنون در فکر زندگی مشترک فرزندان است، میتواند مخاطب باشد.

با مطالعه دقیق کتاب به محتوای قرآنی «وَ اجعَلوا بُیوتَکُم قِبلَـةً» پی برده و در مییابیم بر همه ما تکلیف است خانهها و خانوادههایی بسازیم که هم در تشکیل، هم در تداوم و هم در محتوا از اشکالات جدی خالی و بر شاخصهای ارائه شده از سوی حضرت آقا منطبق باشد.

اکنون پای بحث یکی از متعهدان به مبانی اسلام که چون خورشید، روشنی میدهد، مینشینیم و دیدگاه اسلام نسبت به این مسئله مهم را همچون آب خنک گوارایی مینوشیم.