آمار مسابقه من زنده ام


تعداد کل آزمون ها ۷۱۶۳۱ :

تعداد آزمون های با حد نصاب قبولی: ۵۴۲۶۳

تعداد موبایل های یکه: ۵۵۲۴۷

تعداد برندگان قرعه کشی:۳۷۰ 

جهت مشاهد برندگان مسابقه من زنده ام به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://ketabzendegi.ir/compatition/winners/54df07cab5e0362ff867ccdf/