"حلقه وصل" با پرونده بایدها و نبایدها در رابطه آقایان و خانمها منتشر شد

 

بیست و چهارمین شماره ماهنامه «حلقه وصل» با موضوع مهم و جذاب «رابطه دختر و پسر در تشکلهای فرهنگی» منتشر شد.

نشریه «حلقه وصل» در شماره بیستم خود به موضوع «بایدها و نبایدها در رابطه آقایان و خانمها در تشکلهای فرهنگی» پرداخته است، که بازخوردهای مختلف و متفاوتی میان مخاطبان داشت. به همین دلیل در شماره اخیر نیز از نگاره کارشناسان و فعالان فرهنگی به این موضوع پرداخته است.

«انگشت بر زخم قدیمی»، «از زنانمان در محیطهای کار، کاریکاتور ساختهایم»، «اختلاط، مقدمه مریضی دل است»، مذهبی‌‌های بیشتر ضربه میخورند»، «خاکریزها را از دست دادهایم» و مطالب دیگر، مهمترین عناوین این شماره هستند.

در این شماره «فروغ نیلچیزاده»، «حجتالاسلام محمدرضا زائری»، «فاطمه واعظجوادی» و مدیران چندین مؤسسه فرهنگی مردمی، به بیان دیدگاههای خود درباره این موضوع پرداختهاند.

«حلقه وصل» در این شماره و در بخش «خط ویژه» با طرح چند سؤال مهم از بیش از 60 فعال فرهنگی در سراسر کشور، با آنها درباره نقاط قوت و ضعف مؤسسات فعال فرهنگی کشور، اولویت فعالیتهای فرهنگی در سال 94 و مؤسسات فعال و برتر فرهنگی سال 93 سخن گفته است.

گزارشی از «روایت رنجهای راوی (دا و «سمینار علمی با موضوع جهاد» با سخنانی از حضرات آیات کعبی و عابدی و حجتالسلام علیرضا پناهیان، فرمانیان و ماندگاری نیز از بخشهای دیگر این نشریه است.