سومین جلسه حلقه ویراستاری روز پنج شنبه مورخ 93/12/21 در مرکز نون والقلم تشکیل شد. در این جلسه ضمن مرور نکات قبلی سعی شد تا بعضی از متن های ویرایش شده نیز بررسی شود. بنا به نظر اعضای حلقه، تصمیم بر آن شد تا ابتدا به مرور نکات ویرایش صوری پرداخته شود و پس از آن به سراغ ویرایش زبانی برویم. زیرا بعد از مبانی ویرایش، ویرایش صوری از پایه های اصلی ویراستاری است.

و اما نکات ویرایش صوری :

* دستور خط ؛

* فاصله گذاری : نیم فاصله، فاصله گذلری در نشانه ها، فاصله گذاری اعداد و ... ؛

* علامت های سجاوندی : ؛ () . ، : ؟ و ... ؛

* شیوه پانوشتی و پی نوشتی ؛

 و ...

نکته ویرایشی "شیوه پانوشتی و پی نوشتی" یکی از نکاتی است که باید با تشریح و مثال های متعدد روی آن بحث شود. در  این جلسه به صورت خلاصه چند نمونه از این نکات بررسی شد.

به طور مثال یکی از آن ها به شرح زیر است :

مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، تفسیر نمونه، ج 10، تهران: الاسلامیه، 1374.

دیگر نکات بحث مفصلی دارد که در جلسه آینده به بعضی از آن ها اشاره می کنیم.