صدای تلاوت قرآن کریم از مناره های مسجد فضا را پر کرده بود

کارتن های کتاب را درب ورودی مسجد گذاشتیم. قفسه های کتاب را هم جلوی ورودی مسجد چیدیم.

نزدیکی های سال جدید است؛ اگر بوی بهاری که نزدیک بود به مشاممان نمی رسید، از رفت و آمد مردم و شلوغی خیابان ها می شد آمدن عید را حس کرد...

مشغول چیدن کتاب ها شدیم. تمام که شد، کنار قفسه ها ایستادیم تا کتاب خانواده، کتابی که حاصل از بیانات مقام معظم رهبری و نگرشی نو است به  جایگاه زن و مرد در خانواده؛ همچنین الگویی است جامع و وصف نشدنی از خانواده اسلامی.

بعضی از مردم می ایستادند و کتابها  را نگاه می کردند و بعضی هم بی تفاوت از کنار آن ها رد می شدند. البته ما نمی گذاشتیم بی تفاوت رد شوند. همان جا کتاب را برایشان معرفی می کردیم و توضیحات مسابقه را می دادیم.

الله اکبر الله اکبر ...

این صدای اذان است که نشان از بازشدن درب های رحمت الهی می دهد.

دیگر رفت و آمد ها کمتر شده است و زنان و مردان مشتاق به نماز جمعه، در صف ها می نشینند. ما هم، همچنان به تبلیغ کتاب مشغولیم.

خطبه اول نماز جمعه که تمام می شود، آماده می شویم تا مانند دیگران در صف های نماز بنشینیم.

همین طور که مشغول درست کردن کتاب ها و وسایل هستیم، حرف هایی ما را به خود می آورد...

سرانه مطالعه کشور باید افزایش پیدا بکند؛ باید کتاب های خوب را شناسایی کرده و آن ها را با دقت بخوانیم؛ چه زیباست به جای پول و اقلام دیگر، کتاب به دیگران عیدی بدهیم؛ زیرا که این کتاب است که ماندگار است و می ماند؛ یه عده جوان از محصل و دانشگاهی جمع شده اند تا فرهنگ کتابخوانی را رواج دهند؛ سلسله مسابقات سبک زندگی؛ که مسابقه قبلی از کتاب من زنده ام بود و الحمدلله استقبال چشمگیری از آن شد؛ استقبالی که باعث شد این شهر در کشور به عنوان شهرستان نمونه در خرید کتاب شناخته شود و بیشتر جوایز را به خود اختصاص دهد. کتاب بعدی کتاب خانواده است که حاصل فرمایشات مقام معظم رهبری است. کتابی که می توان گفت الگوی خوبی برای خانواده های ایرانی است...

آری این صحبت های امام جمعه شهرستان است که گویی همانند نسیمی انرژی بخش در وجود ما می دمد و به ما جانی تازه می بخشد. آماده نماز می شویم.

بعد از نماز جمعیت به سمت کتاب ها روانه می شود. ما هم سعی می کنیم با صدای بلند کتاب را تبلیغ کنیم تا همه بشنوند. استقبال از کتاب خانواده واقعا خوب بود و بیش از 80 درصد آن ها به فروش رسید.

امیدواریم تلاش هایمان گامی باشد در جهت گسترش فرهنگ کتابخوانی در جامعه و روش زندگی مردم به سبک اسلامی.