راه کارهایی برای علاقه مند کردن کودکان به کتاب خوانی و البته والدین شان!

وقتی برادن برای اولین بار به خانه کوچک جک رفت، بیش از هر چیز مجذوب جعبه حیوانات او شد. درون جعبه حیوانات یک لاک پشت کله سرخ و یک قورباغه بود که از برکه گرفته بود. کارت های بازی جک نیز برای براندُن جالب بود اما موضوع دیگری نیز توجه برادُن را جلب کرد: مادر جک به بچه ها خوش آمد گفته بود، برای آنها نوشابه ریخته بود و برگشته بود سراغ کتابی که مشغول خواندنش بود.

برادُن پرسید: «مادرت چه کار می کند؟»

جک سرش را بالا برد و گفت: «لابد دارد کتاب می خواند.»

برادن مکث کرد و بالاخره پرسید: «مگر با این سن و سالش به مدرسه می رود؟»

اولین نشانه موفقیت بچه ها در مدرسه، مطالعه در خانه است. برای این که بچه ها در خانه مطالعه کنند باید یک الگوی رفتاری داشته باشند که در خانه مطالعه می کند. اگر والدین کتاب بخوانند، احتمالاً فرزندانشان نیز اهل خواندن می شوند. اگر والدین اهل مطالعه نباشند، احتمالاً فرزندانشان نیز اهل مطالعه نخواهد شد-به نظر این بچه ها خواندن فعالیتی است که صرفاً به مدرسه مربوط می شود.

پس خیلی ساده است: اگر می خواهید فرزندانتان در مدرسه موفق باشد و اگر می خواهید به مطالعه عشق بورزد، اگر می خواهید فرزندتان را کتاب خوان بار بیاورید، خودتان باید مطالعه کنید.

اگر روزنامه صبح را هنگام صرف صبحانه تورق می کنید خوب است اما به هیچ وجه کافی نیست. آنچه فرزندتان نیاز دارد این است که ببیند به طور مرتب برای خواندن کتاب وقت زیادی می گذارید.

اگر اهل مطالعه نیستید مقداری کار می برد:

. باید ببینید که به خواندن چه مطالبی علاقه دارید.

. باید در خانه کتاب داشته باشید.

. باید تلویزیون را خاموش کنید.

. باید کاری در نظر بگیرید که فرزندانتان در زمان مطالعه شما به آن بپردازند.(چطور است به آنها هم کتاب بدهید؟)

هر چقدر هم که کتاب خواندن برنامه زمانی شما را تحت فشار قرار دهد و از وقت شما برای انجام کارهای دیگر بکاهد، نتیجه آن در طولانی مدت با ارزش است. اگر خودتان از مطالعه لذت نمی برید، چطور می توانید انتظار داشته باشید فرزندتان لذت ببرد؟ اگر فکر می کنید فرزندتان باید صِرف این که بچه است کاری را انجام دهد که خود شما انجام نمی دهید، کارتان از روی دورویی است. اگر وقت بگذارید و کتاب بخوانید به طور غیرمستقیم به فرزنداتان می گویید که خواندن مهم است. اما اگر برایش سخنرانی کنید و او را پند و اندرز دهید و برایش موعظه کنید، هرگز نمی توانید این پیام را به او منتقل کنید.