ماهنامه داستان

همه چیز درباره داستان، داستان نویسی و داستان نویسان بزرگ...!

یک کارگاه آموزشی مکتوب

جهت تهیه و اشتراک به ما مراجعه فرمایید:

آدرس : نجف آباد خیابان 17 شهریور شرقی به سمت بیمارستان شهید منتظری - قبل از کوی بهار - جبهه ی فرهنگی انقلاب اسامی - 09136875633 - 03312644427

آخرین شماره ماهنامه داستان: