اردوی کتاب

بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران...

مرکز نون والقلم  و کتابشهر ایران در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در نظر دارند اردوی کتاب (بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران) به صورت یک روزه برگزار نماید.

آخرین مهلت ثبت نام: دوشنبه 14 اردیبهشت

علاقه مندان جهت شرکت در این ارو و اطلاع از جزئیات برنامه می توانند از طریق زیر اقدام نمایند:

اصفهان / نجف آباد / خیابان شریعتی / جنب بنیاد فرهنگی حضرت آیت ا... خامنه ای/ فروشگاه کتابشهر ایران(شعبه نجف آباد)

42616068 / 09136875633