پدید آورنده:علی اکبر بقایی

سال نشر:1392

تصاویری زیبا از رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس که گویا پروانه هایی هستند گرداگرد رهبرشان و این تصاویر را جملات زیبایی در این خصوص همراهی می کنند.