پدید اورنده:علی اکبر بقایی

سال نشر:1392

در این مجموعه تصاویری زیبا از رزمندگان هشت سال فاع مقدس با محتوای عید در جنگ و با جملاتی زیبا با عنوان عید در جنگ زیباتر شده اند.