سیدعباس صالحی، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس بیست و نهمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، با صدور حکمی سیدمحمد بهشتی را به عنوان مشاور هنری این دوره از نمایشگاه کتاب تهران منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است: « نظر به مصوبه شورای سیاست گذاری بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در تأکید بر ابعاد بصری و هنری این رخداد بزرگ در حوزه نشر و فرهنگ و با عنایت به بهره مندی جنابعالی از تخصص، ذوق هنری و تجارب مفید و ارزشمند فرهنگی هنری به موجب این ابلاغ به سمت «مشاور هنری» بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران منصوب می شوید.
 
امید است با اتکا به تجربه ارزشمند جنابعالی و استفاده از ظرفیت های فرهنگی و هنری کشورمان امکان برگزاری نمایشگاه مطلوب بیش از پیش فراهم آید