محمد حمزه زاده با بیان اینکه به عنوان ناشر با انتقال نمایشگاه به شهر آفتاب موافق است، گفت: به باور من نمایشگاه کتاب اگر از نظر مشتری ریزش هم داشته باشد برای آینده نشر کشور خبر بدی نیست.

خبرگزاری مهر- کروه فرهنگی: انتشارات سوره مهر یکی از بزرگترین بنگاه‌های نشر حال حاضر کشور است که به گفته مدیرانش سالانه از محل فعالیت خود سود قابل توجهی را نیز به دست می‌آورد. امسال این ناشر به نمایندگی از مجمع ناشران انقلاب اسلامی در شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب نیز حضور داشت و به همین دو بهانه می‌توان اشراف مدیرانش را بر وضعیت فعلی نشر کشور بسیار قابل اعتنا قلمداد کرد. به همین بهانه و در آستانه برگزاری نمایشگاه کتاب با محمد حمزه‌زاده مدیرعامل این موسسه نشر به گفتگو نشستیم تا از رازهای موفقیت خود و نیز وضعیت نمایشگاه کتاب در موقعیت جدید با ما سخن بگوید:

آقای مومنی شریف رئیس حوزه هنری چندی قبل در گفتگو با مهر اولویت کار وموفقترین بخش فعال در حوزه هنری را حوزه نشر معرفی کردند  و در کنار آن نیز اعلام داشته‌اند که سوره مهر در سال گذشته ۱۱ میلیارد تومان فروش داشته است. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که فضای عمومی حاکم بر نشر کتاب در سال گذشته راکد بوده است. کمی درباره رازهای موفقیت خودتان در سوره مهر بگویید؟

ما در هر سال بیش از چهل عنوان کتاب داریم که طی سال سه چهار بار تجدید چاپ می‌شود. سوره مهر در سال بیش از ۲۰۰ عنوان کتاب را تجدید چاپ می‌کند. انتشارات ما در این سال‌ها نخست حوزه فعالیت خودش را در بخش صنعت و تجارت تعریف کرده است. یعنی ما مستقیما تولید محتوا نمی‌کنیم. حوزه هنری تولید محتوا کرده و ما از میان آنها انتخاب می‌کنیم و کار خودمان را می‌کنیم.