اسماعیل آذر، عضو کمیسیون هنری شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در صدر اسلام کتابخانه ها و مراکز علمی نخستین بار در مساجد راه اندازی شد، به طوری که تاریخ کتابخانه و کتابخوانی مسلمانان به همان دوران باز می گردد. مسجد، مهد فرهنگ جوامع اسلامی به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) به نقل از ستاد خبری دهه تکریم و غبارروبی مساجد، اسماعیل آذر، استاد ادبیات و عضو کمیسیون هنری شورای عالی انقلاب فرهنگی، در گفت و گو با این ستاد، مسجد را مهد فرهنگ جوامع اسلامی نامید و اظهار کرد: در تاریخ اسلام همواره مسجد جایگاهی بی نظیر و فراتر از مکانی صرفا عبادی داشته است. وی ادامه داد: در صدر اسلام کتابخانه ها و مراکز علمی نخستین بار در مساجد راه اندازی شد، به طوری که تاریخ کتابخانه و کتابخوانی مسلمانان به همان دوران باز می گردد. آذر گفت: نخستین بار شخصی به نام «خالد» کتابخانه را در مسجد راه اندازی کرد و پس از آن در دوران عباسی کتاب هایی از زبان یونانی ترجمه شد. در تمام این تحولات، نقش مسجد، محوری بود.  مسجد، یک نهاد تمام عیار فرهنگی این عضو کمیسیون هنری شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرد: علاوه بر آنچه گفته شد، مسجد همواره مأمنی برای مسلمانان بوده که با حضور در آن علاوه بر انجام فعالیت های عبادی و فرایض دینی، از مشکلات یکدیگر باخبر می شدند و در صدد رفع آن ها بر می آمدند. به عبارت دیگر، مسجد یک نهاد تمام عیار فرهنگی بود. وی با بیان این که امروزه مساجد به قوت گذشته عمل نمی کنند، افزود: پراکندگی مکانی، ازدیاد جمعیت و بروز پدیده هایی مانند اینترنت و فضای مجازی تا حدودی در این مسئله نقش دارند، اما هنوز هم می توان با ایجاد انگیزه های صحیح، نظام مند و دوست داشتنی مساجد را آراسته کرد.