مجموعه داستان «کتاب اصفهان» که از داستان های هفت نویسنده تشکیل شده است، از سوی نشر افق روانه بازار نشر شد.

در پشت جلد این کتاب آمده است: «مجموعه داستان کتاب اصفهان، هفت داستان از هفت نویسنده را با محوریت شهر اصفهان در بر می گیرد. داستان ها در اصفهان می گذرند و رابطه ی بین انسان و شهر و نیز ابعاد مختلفی از حیات اجتماعی و فرهنگی مردم شهر را به تصویر می کشند. آدم ها در جست وجوی هویتی اند که در طول قرن ها خدشه دار و چند پاره شده و آن را در پیوند با محیط اجتماعی و طبیعی شهر اصفهان باز می یابند، گویی سرنوشت شان با سرنوشت شهر گره خورده است.»

«یک تکه مینیاتور» اثر اصغر عبداللهی، «دیوار نوشته ها» اثر علی خدایی، «شهرام و شهریار» اثر جعفر مدرس صادقی، «یحیای زاینده رود» اثر کیهان خانجانی، «گربه ی مادر» اثر نسیبه فضل اللهی، «زندگان اصفهان» اثر محمد طلوعی و «از طرف ما» اثر آرش صادق بیگی هفت داستان این کتاب را تشکیل می دهد.

در یکی از داستان های این کتاب با عنوان «یحیای زاینده رود» اثر کیهان خانجانی می خوانیم:  «در دهن باز کرد و بچه به بغل پا گذاشتم به آفتاب پنج بعدازظهر تابستان اصفهان. چقدر آفتاب و خیابان فلزی و رود سفید بود! انگار بگو آمده ام یک دنیای دیگر. آمدنی، انگار شهر این طور نبود. یکی یکی پا گذاشتم روی پله های سنگ مرمری و میان مردم ایستادم. همه، بزرگ و کوچک و پیر و جوان، من و جعبه ی توی دستم را نگاه می کردند. راه افتادم، اقلکم هر کی هفت قدم دنبالم می آمد. می شنیدم: به عزت و شرف لااله الاالله. و جماعت دم می گرفتند: لااله الاالله.»

مجموعه داستان «کتاب اصفهان» در 120 صفحه در قطع رقعی به بهای 8 هزار تومان با شمارگان یک هزار و 100 نسخه از سوی نشر افق منتشر شده است.