راضیه تجار، نویسنده حوزه دفاع مقدس  گفت: کتابی درباره شهید مصطفی صدرزاده از شهیدان مدافع حرم می‌نویسم.

وی نگارش این کتاب را سفارشی از سوی انتشارات روایت فتح عنوان کرد و گفت: نوشتن برای این شهید برایم جالب بود و...
 من این کار را وظیفه خود می‌دانم. به این دلیل که برای شهیدان بسیاری در حوزه دفاع مقدس کار کرده‌ام، دوست داشتم اثری هم درباره شهیدان مدافع حرم بنویسم. معتقدم ناگفته‌های بسیاری درباره شهیدان مدافع حرم وجود دارد.


نویسنده «زن شیشه‌ای» در پاسخ به پرسشی درباره اشتراکاتی که میان شهیدان جنگ تحمیلی و شهیدان مدافع حرم وجود دارد توضیح داد: آن‌ها افرادی مخلص و پایبند به حقیقت هستند و معتقد‌ند که به این جهان دلبستگی ندارند. انسانی که پا در این راه می‌گذارد، باید ویژگی‌هایی داشته باشد که بتواند به آسانی دل از این دنیا ببُرد.
 
وی ادامه داد: در شرایطی که بیشتر مردم درگیر مسائل مادی خودشان هستند، ایثار و جانفشانی شهیدان مدافع حرم برایم جالب است. یکی از اهدافم برای پرداختن به این شهیدان یادآوری همین نکته به خودم بود.

تجار قالب نگارش کتاب شهید صدرزاده را «خاطره- ‌داستان» دانست و افزود: به غیر از این قالب، می‌توان برای نگارش خاطرات شهیدان از «زندگینامه داستانی» هم بهره گرفت. به هر حال، باید به واقعیت درباره زندگی آنان وفادار بود.

وی درباره زمان تحویل این کتاب به انتشارات روایت فتح گفت: متاسفانه به دلیل برخی مشکلاتی که برای خانواده این شهید پس از شهادت صدرزاده پیش آمد، امکان همکاری مستمر خانواده وی با من وجود نداشت و این کتاب با وقفه‌ای در نگارش مواجه شده است. در حال حاضر تمام لحظاتم با یاد شهید صدرزاده می‌گذرد و در فکر نوشتن کتاب دیگری نیستم.