در گردهمایی آموزشی مدیران فرهنگی کشور و ١٥ نامزد راه یافته به مرحله نهایی دومین جشنواره کتاب ایران در شهر نیشابور، لوح پایتخت کتاب ایران با حضور همایون قنواتی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، به عباس کرخی، سرپرست ارشاد شهرستان نیشابور، تحویل داده شد... مدیرکل ارشاد و اسلامی استان خوزستان با ابراز خوشحالی از برگزاری جشنواره ای برای ترویج کتابخوانی گفت: جشنواره پایتخت کتاب ایران به رقابت موثر و تاثیرگذار در عرصه کتاب خوانی منجر شده است. وی در ادامه گزارشی از برنامه های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان پیرامون ترویج کتاب و کتابخوانی را ارائه داد. اهواز در نخستین دوره جشنواره پایتخت کتاب ایران به عنوان پایتخت کتاب معرفی شد و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در این مراسم گفت: با کمال میل و افتخار لوح و تندیس پایتخت کتاب ایران را به مردم فهمیم نیشابور تقدیم می کنم. در مراسم پایانی دومین جشنواره پایتخت کتاب ایران شهر نیشابور به عنوان دومین پایتخت کتاب ایران معرفی شده بود. با تحویل لوح عنوان پایتختی از اهواز به نیشابور این شهر تا یک سال دیگر به طور رسمی به عنوان پایتخت کتاب خواهد بود