کتاب «امین زبان و ادب پارسی» شامل مجموعه ای از رهنمودهای رهبر انقلاب درباره  حفظ و گسترش زبان فارسی منتشر شد...

به گزارش ایسنا، آن طور که در معرفی این کتاب عنوان شده، «امین زبان و ادب پارسی» شامل راهکارهای علمی و عملی حضرت  آیت الله  خامنه ای، درباره  پویش و گسترش زبان و ادبیّات فارسی در هفت فصل 260 صفحه ای است که توسط انتشارات انقلاب اسلامی به چاپ رسیده است.

در معرفی این کتاب همچنین می خوانیم: «امین زبان و ادب پارسی» مجموعه ای از سخنان و رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی درباره  حفظ و گسترش زبان فارسی است، و مخصوصاً از آن جهت که می تواند توجّه جوانان مومن و انقلابی را به جایگاه رفیع این زبان جلب کند و دلبستگی به زبان و ادب فارسی را در آنان فزون تر سازد، سودمند است.

علاقه مندان برای تهیه و خرید کتاب «امین زبان و ادب پارسی» شامل رهنمودهای مقام معظم رهبری درباره  زبان فارسی می توانند عدد 28 را به سامانه پیامکی 100020120 ارسال کنند تا از چگونگی خرید کتاب مطلع شوند.