سرانه آمار مطالعه در ژاپن 90 دقیقه در روز است و این عدد بیانگر آن است که این کشور در این زمینه از بسیاری کشورهای درحال توسعه یا حتی پیشرفته جلو افتاده است... بخش کتاب و کتابخوانی تبیان داستان کتاب خواندن و نخواندن در هرکشور و میان هرملتی، قصه ای منحصر بفرد است. کالبد شکافی اقبال مردم به مطالعه و بیزاری از آن خود حدیث مفصلی است که پس از سال ها هنوز کارشناسان فن به نتیجه ای واحد درباره آن نرسیده اند. بهر حال آنچه مسلم است هرکه کتاب نخواند، سرش کلاه رفته است. در ادامه مروری داریم به میزان مطالعه در بین مردم کشورهای مختلف، باشد که تلنگری باشد برای آغاز خوانش یک کتاب.  آرژانتین آرژانتینی ها کتاب خوان ترین و پرویی ها روزنامه خوان ترین مردم سرزمین های آمریکای لاتین هستند. آمار نشان می دهد 55 درصد مردم آرژانتین به صورت منظم کتاب می خوانند، حال آن که همین رقم در کشور پرو نزدیک به 30 درصد است. البته در کشور پرو 72 درصد مردم روزنامه می خوانند. به همین دلیل مسئولان این کشور تصمیم گرفته اند با برپایی نمایشگاه های سالانه گامی مثبت در جهت تغییر آمار و روی آوردن مردم به کتاب و کتاب خوانی بردارند. درباره مردم آرژانتین هم بد نیست بدانید بیشتر شیفته مطالعه کتاب های ترجمه هستند و یکی از ژانرهای محبوب در این کشور مطالعه زندگی نامه شخصیت های مشهور جهان است، چنانچه در سال 2011 زندگی نامه استیو جابز یکی از پرفروش ترین کتاب های آرژانتین بود. ژاپن سرانه آمار مطالعه در ژاپن 90 دقیقه در روز است و این عدد بیانگر آن است که این کشور در این زمینه از بسیاری کشورهای درحال توسعه یا حتی پیشرفته جلو افتاده است