ن واقلم وما یسطرون

مرکز توزیع کتاب و ترویج فرهنگ کتابخوانی نون والقلم با توجه به منویات ویژه مقام عظمای ولایت در خصوص ترویج و نشر فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و در حوزه انقلاب اسلامی و با رویکرد ترویجی در سال 1389 راه اندازی شد. که در دراین راستا فعالیت های قابل قبولی را دراین حوزه ارائه نموده، تا جایی که می توان به عنوان یکی از مراکز ترویجی فعال در سطح کشور از آن نام برد. این مرکز با توجه به اهداف خود مجموعه طرح هایی را در سر فصل فعالیت های خود قرار داده است که به تناسب مخاطبین برنامه ریزی و اجرایی میگردد.

 امید است به عنایت حضرتش این مرکز نیز بتواند با بهره گیری از تجربیات چند ساله خود در انجام وظیفه در جبهه جنگ فرهنگی امروز قدمی موثر بردارد و سرانه مطالعه را در سطح جوانان و نوجوانان به حد چشمگیری افزایش دهد.