سعید عاکف

"سعید عاکف "نویسنده و مسئول انتشارات ملک اعظم با نوشتن کتاب "جای خالی خاکریز" جای خود را در عرصه ی نویسنده گی باز کرد و وارد جامعه ی نویسنده گان  شد. کتاب بعدی وی با عنوان حکایت زمستان زندگی رزمنده ای است که با توسل به حضرت ابولفضل العباس(ع) از مرگ حتمی نجات می یابد و ادامه خاطره ... عاکف با نوشتن کتاب حکایت زمستان معروفیت چندی می یابد و کتابش جزو کتاب های خوب تلقی شده و از آن تجلیل می شود.

در ادامه وی با دیدن عکسی از "سردار شهید عبدالحسین برونسی" جرقه ای در ذهنش میزند که کتابی درباره این شهید بزرگوار و فداکار بنویسد تا مردم هم او را بشناسند و از زندگی او درس بگیرند . این شد که کتاب "خاک های نرم کوشک "جزو پر تیراژ ترین کتابهای دفاع مقدس معرفی شده و هم اکنون به 143 چاپ  می رسد .  

وی ششمین جلد از مجموعه کتاب «ساکنان ملک اعظم» را نوشته است که کتابی در روایت زندگی شهید «محمد ناصر ناصری»است. این کتاب به واقع آلبومی متشکل از عکس و خاطره محسوب می‌شود، 99 خاطره همراه با 99 عکس گنجانده شده است. حسن سلیقه نویسنده در انتخاب عکس برای هر متن ویژگی سندیّت خاطرات کتاب را بیشتر می‌کند.

همچنین این مجموعه ( ساکنان ملک اعظم ) در شماره‌های قبلی خود به روایت زندگی شهدایی چون شهید کاوه، شهید برونسی،شهید سیدعلی حسینی و شهید ابراهیم امیرعباسی پرداخته است.   

آثار مکتوب دیگر نویسنده:
•جای خالی خاکریز
•حکایت زمستان
•خاکهای نرم کوشک
•ساکنان ملک اعظم؛ کتاب شهید برونسی
•ساکنان ملک اعظم؛ کتاب شهید حسینی
•ساکنان ملک اعظم؛ کتاب شهید امیر عباسی
•ساکنان ملک اعظم؛ کتاب شهید کاوه
•مسافران ملکوت
•نسیم تقدیر