رمان «ترکه‌های درخت آلبالو» ماجراهای انقلاب و جنگ هشت ساله را می‌کاود. شخصیت اصلی یعنی سرهنگ تحت تأثیر خاطراتی که از عموی خود دارد به لباس ارتش در می‌آید اما با توجه به تربیت مذهبی و سنتی که دارد دائم از این وضع در عذاب است او با انقلاب همراهی می‌کند و با شروع جنگ خود را به کردستان می‌رساند جایی که مخوف‌ترین قائله‌ها به پا شده و خیانت منافقین و بعضی سران باقی مانده از ارتش شاه اوضاع را پیچیده کرده اما سرهنگ با شجاعت و خلاقیت نیروهای ایران را منظم می‌کند. او در کشاکش درگیری‌ها پیشنهاد رشوه را نمی‌پذیرد و جان خود را به خطر می‌اندازد.