بزرگ‌ترین کتاب‌فروشی شناور دنیا 8 سال است که اقیانوس‌ها را می‌پیماید تا کتاب‌هایی مفید با قیمت ارزان برای مردم سراسر دنیا ارائه کند.

با 5 هزار عنوان کتاب و 130 متر طول کشتی  «لوگوس هوپ» بزرگ‌ترین کتاب فروشی شناور دنیاست، این کشتی توسط یک بنیاد خیریه آلمانی و برای گسترش آموزش در سرتاسر دنیا به کار گرفته شده است.

لوگوس هوپ تا کنون در 8 سال ماموریت خود به 42 کشور دنیا سفر کرده و در توقف‌های چند هفته ای خود با فروش کتاب‌های ارزان قیمت و کمک کردن به کتابخانه های محلی و مدارس اهداف خود را پیش برده است.

تمام کارکنان این کتاب‌فروشی شناور به‌صورت داوطلبانه و بدون دستمزد کار می‌کنند و توانسته‌اند تا به حال32 میلیون جلد کتاب بفروشند .

این کشتی تا کنون 2.5 میلیون باز دید کننده داشته است.