پدید آورنده : محسن مومنی
انتشارات : سوره مهر

زمانی برای بزرگ شدن نوشته محسن مومنی ، داستان نوجوانی به نام محمود است که پنهان از چشم پدر عازم جبهه می شود،درحالی که مسعود برادر او به منافقان پیوسته است...