پدید آورنده : شعیب بهمن
انتشارات : مرکز اسناد انقلاب اسلامی

هنگامی که ایالات متحده از کاربرد ابزار های متعدد برای مهار و سرنگونی نظام جمهوری اسلامی نا امید شد به الگوی سر نگونی وتغییر نظام از طریق یک انقلاب مخملی روی آورد کتاب حاضر به پردازش و بررسی این موضوع مهم پرداخته است.