این خاطرات در سخن دلیر رزمندگان ایران فراوان است؛ سخن‌هایی که باید نوشته و منتشر شوند.

البته این کار سال‌هاست که شروع شده و کتاب‌های زیادی در این موضوع به چاپ رسیده است، اما «کوچه نقاش‌ها» گویا از جنس دیگریست.

خاطرات سید ابوالفضل کاظمی، فرمانده گردان میثم که با لهجه اصیل تهرانی و ادبیات پهلوانی بیان شده است.

نکته دیگر این گفتگو در آغازش نهفته، از آمدن پدر سید ابوالفضل به تهران که با خواندنش گویی تو مروری‌داری بر تاریخ این شهر؛ از دروازه‌های تهران قدیم تا محله گارد ماشین دودی، کاروانسراها و... در گذر یکم کتاب چنین می‌خوانیم.