بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 10 تا 20 اردیبهشت ماه 1393 برگزار می شود.