رونمایی از کتاب «هدیهای با تو» با تقریظ مقام معظم رهبری