این کتاب به کوشش حجت الاسلام محمد تاجیک رستمی در 6 فصل(کلیات جهاد و فرهنگ جهادی، تولید علم وفرهنگ جهادی، حوزه علمیه و فرهنگ جهادی، دانشگاه و فرهنگ جهادی، زنان و فرهنگ جهادی، اقتصاد و فرهنگ جهادی) در 288 صفحه رقعی، توسط موسسه سرلشکر شهید کاظمی در دست انتشار میباشد.