کتاب خوانی، یک کار شیرین

 

گام اول: با چشم دیگری نبینیم!

ما خیلی وقت ها بر اساس«ذهنیت ها» تصمیم می­گیریم و یا عمل می­کنیم. ذهنیت آن چیزی است که دیگران در ما ایجاد کرده اند.این دیگران می­تواند خانواده، هم مدرسه ای،هم کلاسی،هم محله ای، همسایه، تلویزیون و ... باشد. ذهنیت یعنی اینکه بر اساس حرف دیگران تصمیمی می­گیریم و از چیزی خوشمان می­آید و از چیز دیگری بدمان می­آید بدون آنکه درباره آن اطلاعاتی به دست آوریم و یا خودمان تجربه کرده باشیم. راستش درباره کتاب و کتاب خوانی هم خیلی از ما ها بر اساس ذهنیت ها رفتار می­کنیم. شاید شما هم این جملات را از دیگران زیاد شنیده اید:«مطالعه کتاب کاری کسل کننده است»،«آخه اصلا کتاب خوندن چه فایده ای دارد؟!»، «کتاب خوندی شد برای ما نان و آب»،«کتاب خواندن خیلی حوصله می­خواهد»و .... ذهنیت منفی درباره کتاب و کتاب خوانی زیاد است.گام اول برای دوستی با کتاب، اصلاح این ذهنیت هاست. این ذهنیت ها و این حرف ها را کنار بگذارید.وارد گود شوید.بسم الله.این شما و این کتاب.کتاب بخوانید.همین.بعد شما خواهید بود که ذهنیت های درستی درباره کتاب به دیگران خواهید داد. بله ، به جای اینکه با چشم دیگری ببینیم،با چشم خودمان ببینیم.مگه چشم خودمان چه عیبی دارد؟!